Anul 2, Nr. 1, 2017

Tema: Biblioteca Academiei Române – 150 de ani:
Subtema: colecţii B.A.R., donatorii B.A.R., bibliografii e.t.c.
Data limită: 15 aprilie 2017.

Articole

SCRIERI LEXICOGRAFICE ROMÂNEŞTI ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE 
Lorenţa POPESCU

CĂRTURARI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA. EVLOGHIE DASCĂLUL ŞI NEAMUL SĂU
Lucian-Valeriu LEFTER

MUZICILE PRINŢULUI: MUZICĂ, CEREMONII ŞI REPREZENTĂRI ALE PUTERII PRINCIARE LA CURŢILE VALAHIEI ŞI MOLDOVEI (SECOLUL XVII – PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA)
Nicolae GHEORGHIŢĂ

MUZICA VECHE ROMÂNEASCĂ ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN
Constantin RĂILEANU

VEŞMÂNTULAULIC, BOIERESC ORI POPULAR ŞI BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Ioana Gabriela DUICU

O ARHIVĂ REGĂSITĂ: DOSARELE CENZURII DE LA BIBLIOTECA ACADEMIEI
Marius CHELCU

CALENDARUL SIBIULUI PE 1790 EDITAT DE MARTIN HOCHMEISTER SAU DIGITIZAREA ÎNTRE NECESITATE ŞI PROVOCARE
Constantin ITTU
Rodica Maria VOLOVICI

ÎN CĂUTAREA CONTURĂRII PERSONALITĂŢII LUI ŞTEFAN PETICĂ LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Nicoleta PRESURĂ – CĂLINA

PE URMELE UNUI DEZERTOR ROMÂN ÎN BULGARIA
Daniel CAIN

EXILUL REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI ŞI PRELUCRAREA LUI LITERARĂ ÎNTR-O CARTE DE POVEŞTI ILUSTRATĂ ÎMPREUNĂ CU ANDRÉ LECOMTE DU NOÜY
Silvia Irina ZIMMERMANN

CÉLINE ARNAULD ŞI MIŞCĂRILE DE AVANGARDĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX
Iulia DONDORICI

REVISTA „CRAVATA ROŞIE”
Simona PREDA

Recenzii

GABRIELA DUMITRESCU (COORDONATOR), ALEXANDRIA ILUSTRATĂ DE NĂSTASE NEGRULE, EDITURA SAPIENTIA PRINCIPIUM COGNITIO, BUCUREŞTI, 2015, 240 P.
Academician Grigore BRÂNCUŞ

ARHIM. POLICARP CHIŢULESCU, VALORI BIBLIOFILE DIN BIBLIOTECA ISTORICĂ A MĂNĂSTIRII RADU VODĂ DIN BUCUREŞTI, BUCUREŞTI, DINASTY BOOKS PROEDITURĂ ŞI TIPOGRAFIE, 2016, 94 p.
Oana POPESCU

LORENŢA POPESCU, MODA FEMININĂ ÎN VOCABULARUL ROMÂNESC. SECOLUL AL XIX-LEA, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, BUCUREŞTI, 2015, 368 P.
Academician MARIUS SALA

Abrevieri

Anul 1, Nr. 2, 2016

Tema: Aniversările anului:
Subtema: Antim Ivireanul, Constituţia de la 1866, domnia lui Carol I, Expoziţia de la Bucureşti, Primul Război Mondial, Mişcarea Dada, Constantin Brâncuşi, Marin Sorescu, etc.
Data limită: 15 octombrie 2016.

Numărul 2 al revistei este dedicat aniversărilor anului.

Articole

UN MOMENT ISTORIC DE ACUM 150 DE ANI: VIZITA PRINCIPELUI CAROL I LA CONSTANTINOPOL – OCTOMBRIE 1866
Sorin CRISTESCU

PORTRETUL PERECHII PRINCIARE MOŞTENITOARE FERDINAND ŞI MARIA DIN VIZIUNEA REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI ÎN SCRISORI PERSONALE ŞI TEXTE PENTRU PUBLICUL LARG
Silvia Irina ZIMMERMANN

PĂRINŢI ŞI COPII REGALI ÎN TIMPUL MARELUI RĂZBOI
Ştefania DINU

COPII LA RĂZBOI. O SUTĂ DE ANI DE LA REFUGIUL CERCETAŞILOR (1916-1918)
Bogdan POPA

MUZEUL SATULUI ROMÂNESC
Ioana Gabriela DUICU

NICOLAE FILIPESCU – UN ARISTOCRAT AL POLITICII
Doru DUMITRESCU

TRISTAN TZARA ŞI REVISTELE DE AVANGARDĂ. BUCUREŞTI-ZÜRICH-PARIS
Petre RĂILEANU

DE LA CUCERIREA INDEPENDENŢEI LA ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI. NOTE PE MARGINEA REPREZENTĂRII DECORAŢIILOR ROMÂNEŞTI ÎN STEMELE DE STAT DIN 1872 ŞI 1921
Tudor-Radu TIRON

Evenimente

UN JUNE VALAH  LA PORŢILE OCCIDENTULUI – ION GHICA
Nicolae MECU

POETUL MARIN SORESCU TRADUS ÎN LIMBA CATALANĂ
Xavier MONTOLIU PAULI

EXPOZIŢIA „AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI”
Rodica OANŢĂ-MARGHITU
Alis DUMITRAŞCU

„MEȘTEȘUGUL ȚESERII COVOARELOR DE PERETE” ÎNSCRIS PE LISTA PATRIMONIULUI UNESCO (2016)
Delia BĂLĂICAN

Recenzii

MIHAI-BOGDAN ATANASIU, DIN LUMEA CRONICARULUI ION NECULCE. STUDIU PROSOPOGRAFIC. CUVÂNT ÎNAINTE DE ŞTEFAN S. GOROVEI, IAŞI, EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 2015, 684 P.
Lucian LEFTER

INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL: NEGOCIERILE DIPLOMATICE ÎN DOCUMENTE DIN ARHIVELE RUSE, 1914-1916, VOLUM EDITAT DE VADIM GUZUN, PREFAŢĂ DE IOAN BOLOVAN, EDITURA ARGONAUT, CLUJ NAPOCA, 2016, 358 PAG.
Daniel CAIN

Abrevieri

Anul 1, Nr. 1, 2016

Numărul 1 al revistei este dedicat Academiei Române la împlinirea celor 150 de ani de existenţă, membrilor Academiei Române şi colecţiilor membrilor Academiei Române donate Bibliotecii Academiei Române.
Data limită: 15 aprilie 2016.

Articole

ECOURI ALE ÎNFIINŢĂRII SOCIETĂŢII LITERARE ROMÂNE
Delia BĂLĂICAN

AFACEREA ZAPPA ÎN ZIARELE CONSERVATOARE „TIMPUL” ŞI „L’INDEPENDANCE ROUMAINE” (1892)
Laura ULINICI ATANASIU

O CONTRIBUŢIE HERALDICĂ LA ISTORIA ÎNAINTAŞILOR OMULUI POLITIC ANDREI MOCIONI DE FOEN (1812-1880), MEMBRU FONDATOR AL ACADEMIEI ROMÂNE
Tudor-Radu TIRON

THEODOR AMAN: „DESPRE PICTURĂ”. PRELIMINARII TEORETICE LA ÎNFIINŢAREA UNEI „ACADEMII” DE ARTĂ ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ
Marian CONSTANTIN

D.A. STURDZA – GÂNDURI ȘI FAPTE CARE AU CTITORIT ACADEMIA ROMÂNĂ – rememorări necesare
Luminița KÖVARI

D’ALE LUI CONU’ IANCU KALINDERU – Priviri critice asupra vieții unui academician
Florin PĂDUREAN

UN COMANDOR DE MARINĂ SCRIITOR – MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMÂNE. EUGENIU BOTEZ (JEAN BART)
Andreea ATANASIU-CROITORU

O VIZITĂ INOPINATĂ LA BIBLIOTECA ACADEMIEI (1917)
Daniel CAIN

ELITA ACADEMICĂ ÎN ANII PROLETCULTISMULUI – Comentarii la o scrisoare inedită: Álvaro Galmés de Fuentes către Tudor Vianu
Alexandru GAVRILESCU
Oana-Lucia DIMITRIU

ASALTUL REGIMULUI CEAUȘESCU ÎMPOTRIVA ACADEMIEI RSR
Cosmin POPA

Evenimente

PREZENTAREA EDIȚIEI THE SYNTAX OF OLD ROMANIAN TIPĂRITĂ LA OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2016
Membru corespondent al AR, Gabriela PANĂ DINDELEGAN

ARTELE VIZUALE ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ
Acad. Răzvan THEODORESCU

CENTENAR ALEXANDRU BALACI (1916-2002)
Acad. Dan BERINDEI

Interviu

INTERVIU CU DOMNUL MIHAI DIMITRIE STURDZA
Delia BĂLĂICAN

Abrevieri

Scroll To Top