Despre revistă

La 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, în semn de preţuire faţă de instituţia din care face parte, Biblioteca Academiei Române lansează propria Revistă.
„Revista Bibliotecii Academiei Române” este o publicaţie de cercetare științifică având ca scop valorificarea şi promovarea colecţiilor Bibliotecii Academiei Române, în contextul studiului patrimoniului naţional şi universal. Revista evidențiază caracterul enciclopedic al colecțiilor Bibliotecii Academiei Române și reflectă varietatea abordărilor generate de cunoaşterea avansată a acestora.
Demersul se înscrie statutului de bibliotecă naţională al instituţiei noastre, conform articolului 51 din Monitorul Oficial, Anul 177, Nr. 617, Partea I, din 14 septembrie 2009. Biblioteca Academiei Române exercită dreptul de depozit legal pentru toate tipăriturile de toate categoriile (art. 51, lit.b), colecţionează, păstrează, organizează şi pune în valoare fondul naţional de manuscrise, hărţi, colecţii de artă, colecţii numismatice, colecţii filatelice şi alte documente de valoare ştiinţifică şi culturală (art. 51, lit.c).
„Revista Bibliotecii Academiei Române” oferă posibilitatea unui dialog intelectual deschis, menit să promoveze patrimoniul național și universal, în contextul schimbărilor intervenite în modalitățile de publicare științifică, al consecințelor politicilor de cercetare și al noilor practici de lectură determinate de revoluţia digitală.
Afirmăm necesitatea unei abordări interdisciplinare a studiilor: istorie, istoria artei și a filozofiei, sociologie, antropologie, teoria literaturii, psihologia discursivă, geografia, ecologia și economia, științe juridice, știința informației, comunicare, etc. Pluralismul teoretic și metodologic reprezintă un deziderat important al demersului nostru epistemologic, cu efecte pozitive în afirmarea interdisciplinarității. Coerența demersului este dată de reflexivitatea metodologică și exigența evaluării științifice, care implică expertiză variată.
„Revista Bibliotecii Academiei Române” apare în variantă on-line, dispune de site propriu, cu posibilitatea accesării de pe site-ul Bibliotecii Academiei Române.
Frecvența apariției revistei este de două numere pe an, publicată în lunile iunie şi decembrie. Ritmul de apariție bianuală a publicației considerăm că este favorabil cercetărilor, procesării informațiilor rezultate din documentare și redactării lucrărilor știițifice într-o dimensiune critică și reflexivă, esențială pentru evitarea pozitivismului și a relativismului.
„Revista Bibliotecii Academiei Române” acceptă doar materiale originale, manifestând lipsă de toleranţă faţă de plagiat.

Scroll To Top