Colegiul de redacție

Redactor-şef

Dr. Delia Bălăican – Biblioteca Academiei Române

Consiliul științific

Prof. univ. Adrian Cioroianu – UNESCO, Universitatea din Bucureşti

Prof. agrégé Liviu Dospinescu – Universitatea Laval, Canada

Acad. Florin Filip – Academia Română

Prof. univ. Nicolae Panea – Universitatea din Craiova

Acad. Ioan Aurel Pop – Academia Română, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca

Acad. Victor Spinei – Academia Română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Prof. univ. Cristian-Robert Velescu – Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

Redactori

Dr. Mihai-Bogdan Atanasiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Dr. Irina Boncea, Universitatea din Craiova, România

Drd. Luminiţa Kövari, Biblioteca Academiei Române, București, România

Dr. Maria Micle, Universitatea de Vest, Timişoara, România

Xavier Montoliu Pauli, Institució de les Lletres Catalanes, Generalitat de Catalunya, Spania

Dr. Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române, București, România

Dr. Laura Lazăr Zăvăleanu, Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Georgeta Elena Mircea, Biblioteca Academiei Române, București, România

Scroll To Top