Colegiul de redacție

Redactor-şef

Dr. Delia Bălăican – Biblioteca Academiei Române

Consiliul științific

Sorin Alexandrescu – Academia Română, Universitatea din București

Daniel Cain – Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română

Adrian Cioroianu – Biblioteca Națională a României, Universitatea din Bucureşti

Liviu Dospinescu – Universitatea Laval, Canada

Florin Filip – Academia Română

Ștefan Lemny – Biblioteca Națională a Franței

Nicolae Panea – Universitatea din Craiova

Ioan Aurel Pop – Academia Română, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca

Victor Spinei – Academia Română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Cristian-Robert Velescu – Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

Redactori

Mihai-Bogdan Atanasiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Irina Boncea, Universitatea din Craiova, România

Luminiţa Kövari, Biblioteca Academiei Române, București, România

Maria Micle, Universitatea de Vest, Timişoara, România

Georgeta Elena Mircea, Biblioteca Academiei Române, București, România

Xavier Montoliu Pauli, Institució de les Lletres Catalanes, Generalitat de Catalunya, Spania

Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române, București, România

Laura Lazăr Zăvăleanu, Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Scroll To Top