Anul 5, Nr. 9, 2020

ianuarie – iunie 2020

Articole

IDEOLOGUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Simona PREDA

TURIȘTII STRĂINI SE INTERESEAZĂ DE SOARTA SATELOR ROMÂNEȘTI (1989)

Nicoleta ȘERBAN

DESPRE STAREA DE ASEDIU ÎN ROMÂNIA
SCHIŢĂ ISTORICO-JURIDICĂ.  I. 1852-1918

Mihai GHIȚULESCU

Document

COPIII – CRONICARI AI PANDEMIEI

Delia BĂLĂICAN

*Notă: Începând cu acest volum, numerotarea „Revistei Bibliotecii Academiei Române” se schimbă, astfel, Nr. 1/ An 5, devine Nr. 9/ An 5, pentru o mai bună identificare.

Anul 4, Nr. 2, 2019

iulie – decembrie 2019

Articole

REPERE STILISTICE IDENTITARE ÎN VIZIUNEA ARTISTICĂ A LUI ANTON PANN

Constantin RĂILEANU

NU NE UITAŢI” – ÎN MEMORIA CELOR  CĂZUŢI  ÎN RĂZBOIUL DIN 1877-1878

Sorin Sebastian DUICU

ROMÂNIA LA EXPOZIȚIA UNIVERSALĂ DE LA BARCELONA DIN 1929

Delia BĂLĂICAN
Xavier MONTOLIU-PAULI

RĂZBOIUL LUI PETRACHE MOISA. MEMORIILE UNUI ÎNVĂȚĂTOR

Lucian-Valeriu LEFTER

Interviu

PERIPLUL BUCUREŞTEAN AL UNUI TÂNĂR INTELECTUAL OCCIDENTAL  LA JUMĂTATEA ANILOR ’70. INTERVIU CU PROFESORUL ROBERTO SCAGNO

Octaviana JIANU

Anul 4, nr. 1, 2019

ianuarie – iulie 2019

Articole

PORTRETELE FAMILIEI VĂCĂRESCU PICTATE DE JOSEF AUGUST SCHÖEFFT (1836)
Sorin IFTIMI

MESE ŞI MENIURI REGALE LA CURTEA REGELUI CAROL I (1866 -1914). PROTOCOL, FAST ȘI BUN-GUST
Ştefania DINU

EPISTOLAR DE RĂZBOI AL BRĂTIENILOR
Delia BĂLĂICAN

ALEGERILE DIN 1919 DIN VECHIUL REGAT. Comentarii juridico-aritmetice
Mihai GHIȚULESCU

Interviu

SURPRISING OR NOT SURPRISING: ‘I AM THEREFORE I THINK’
INTERVIEW WITH PROFESSOR KARL FRISTON
Omne autem quod intelligo scio; non omne quod credo, scio.–Augustin, De Magistro, XI, 37–
Cătălin MOSOIA

Recenzie

RIMELE EMINESCIENE: ZBUCIUM CREATOR ȘI VIRTUOZITAT
Olesea GÎRLEA

Scroll To Top