Anul 2, Nr. 1, 2017

Tema: Biblioteca Academiei Române – 150 de ani:
Subtema: colecţii B.A.R., donatorii B.A.R., bibliografii e.t.c.
Data limită: 15 aprilie 2017.

Articole

SCRIERI LEXICOGRAFICE ROMÂNEŞTI ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE 
Lorenţa POPESCU

CĂRTURARI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA. EVLOGHIE DASCĂLUL ŞI NEAMUL SĂU
Lucian-Valeriu LEFTER

MUZICILE PRINŢULUI: MUZICĂ, CEREMONII ŞI REPREZENTĂRI ALE PUTERII PRINCIARE LA CURŢILE VALAHIEI ŞI MOLDOVEI (SECOLUL XVII – PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA)
Nicolae GHEORGHIŢĂ

MUZICA VECHE ROMÂNEASCĂ ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN
Constantin RĂILEANU

VEŞMÂNTULAULIC, BOIERESC ORI POPULAR ŞI BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Ioana Gabriela DUICU

O ARHIVĂ REGĂSITĂ: DOSARELE CENZURII DE LA BIBLIOTECA ACADEMIEI
Marius CHELCU

CALENDARUL SIBIULUI PE 1790 EDITAT DE MARTIN HOCHMEISTER SAU DIGITIZAREA ÎNTRE NECESITATE ŞI PROVOCARE
Constantin ITTU
Rodica Maria VOLOVICI

ÎN CĂUTAREA CONTURĂRII PERSONALITĂŢII LUI ŞTEFAN PETICĂ LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Nicoleta PRESURĂ – CĂLINA

PE URMELE UNUI DEZERTOR ROMÂN ÎN BULGARIA
Daniel CAIN

EXILUL REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI ŞI PRELUCRAREA LUI LITERARĂ ÎNTR-O CARTE DE POVEŞTI ILUSTRATĂ ÎMPREUNĂ CU ANDRÉ LECOMTE DU NOÜY
Silvia Irina ZIMMERMANN

CÉLINE ARNAULD ŞI MIŞCĂRILE DE AVANGARDĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX
Iulia DONDORICI

REVISTA „CRAVATA ROŞIE”
Simona PREDA

Recenzii

GABRIELA DUMITRESCU (COORDONATOR), ALEXANDRIA ILUSTRATĂ DE NĂSTASE NEGRULE, EDITURA SAPIENTIA PRINCIPIUM COGNITIO, BUCUREŞTI, 2015, 240 P.
Academician Grigore BRÂNCUŞ

ARHIM. POLICARP CHIŢULESCU, VALORI BIBLIOFILE DIN BIBLIOTECA ISTORICĂ A MĂNĂSTIRII RADU VODĂ DIN BUCUREŞTI, BUCUREŞTI, DINASTY BOOKS PROEDITURĂ ŞI TIPOGRAFIE, 2016, 94 p.
Oana POPESCU

LORENŢA POPESCU, MODA FEMININĂ ÎN VOCABULARUL ROMÂNESC. SECOLUL AL XIX-LEA, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, BUCUREŞTI, 2015, 368 P.
Academician MARIUS SALA

Abrevieri

Scroll To Top