Anul 1, Nr. 2, 2016

Tema: Aniversările anului:
Subtema: Antim Ivireanul, Constituţia de la 1866, domnia lui Carol I, Expoziţia de la Bucureşti, Primul Război Mondial, Mişcarea Dada, Constantin Brâncuşi, Marin Sorescu, etc.
Data limită: 15 octombrie 2016.

Numărul 2 al revistei este dedicat aniversărilor anului.

Articole

UN MOMENT ISTORIC DE ACUM 150 DE ANI: VIZITA PRINCIPELUI CAROL I LA CONSTANTINOPOL – OCTOMBRIE 1866
Sorin CRISTESCU

PORTRETUL PERECHII PRINCIARE MOŞTENITOARE FERDINAND ŞI MARIA DIN VIZIUNEA REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI ÎN SCRISORI PERSONALE ŞI TEXTE PENTRU PUBLICUL LARG
Silvia Irina ZIMMERMANN

PĂRINŢI ŞI COPII REGALI ÎN TIMPUL MARELUI RĂZBOI
Ştefania DINU

COPII LA RĂZBOI. O SUTĂ DE ANI DE LA REFUGIUL CERCETAŞILOR (1916-1918)
Bogdan POPA

MUZEUL SATULUI ROMÂNESC
Ioana Gabriela DUICU

NICOLAE FILIPESCU – UN ARISTOCRAT AL POLITICII
Doru DUMITRESCU

TRISTAN TZARA ŞI REVISTELE DE AVANGARDĂ. BUCUREŞTI-ZÜRICH-PARIS
Petre RĂILEANU

DE LA CUCERIREA INDEPENDENŢEI LA ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI. NOTE PE MARGINEA REPREZENTĂRII DECORAŢIILOR ROMÂNEŞTI ÎN STEMELE DE STAT DIN 1872 ŞI 1921
Tudor-Radu TIRON

Evenimente

UN JUNE VALAH  LA PORŢILE OCCIDENTULUI – ION GHICA
Nicolae MECU

POETUL MARIN SORESCU TRADUS ÎN LIMBA CATALANĂ
Xavier MONTOLIU PAULI

EXPOZIŢIA „AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI”
Rodica OANŢĂ-MARGHITU
Alis DUMITRAŞCU

„MEȘTEȘUGUL ȚESERII COVOARELOR DE PERETE” ÎNSCRIS PE LISTA PATRIMONIULUI UNESCO (2016)
Delia BĂLĂICAN

Recenzii

MIHAI-BOGDAN ATANASIU, DIN LUMEA CRONICARULUI ION NECULCE. STUDIU PROSOPOGRAFIC. CUVÂNT ÎNAINTE DE ŞTEFAN S. GOROVEI, IAŞI, EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 2015, 684 P.
Lucian LEFTER

INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL: NEGOCIERILE DIPLOMATICE ÎN DOCUMENTE DIN ARHIVELE RUSE, 1914-1916, VOLUM EDITAT DE VADIM GUZUN, PREFAŢĂ DE IOAN BOLOVAN, EDITURA ARGONAUT, CLUJ NAPOCA, 2016, 358 PAG.
Daniel CAIN

Abrevieri

Scroll To Top