Anul 2, Nr. 2, 2017

iulie-decembrie 2017

Articole

FLOAREA DE LOTUS – UN ORNAMENT BIZANTIN AL LEGĂTURILOR VECHI ROMÂNEŞTI
Luminiţa KÖVARI

INSTRUMENTAR PENTRU DIGITIZAREA ŞI TRANSLITERAREA TEXTELOR TIPĂRITE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CU CARACTERE CHIRILICE
Svetlana COJOCARU, Constantin CIUBOTARU, Alexandru COLESNICOV, Ludmila MALAHOV,Tudor BUMBU

L’IMPRIMÉ BRUXELLOIS DANS LA «BELGIQUE DE L’ORIENT» (1830-1865)
Jacques Hellemans

BASARABENI ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ
Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI CASA REGALĂ A ROMÂNIEI – câteva repere –
Carmen TĂNĂSOIU

DIN VREMEA RĂZBOIULUI DE INDEPENDENŢĂ. CEREMONIALUL DE DECORARE DE LA COTROCENI DIN 13/25 MAI 1877*
Tudor-Radu TIRON

SĂNĂTATEA ROMÂNILOR SUPUSĂ „GRAVITĂŢII EXCEPŢIONALE”  A ÎNCERCĂRILOR RĂZBOIULUI (1916-1918)
Delia BĂLĂICAN

MARELE RĂZBOI – MĂRTURII ŞI SCRISORI PESTE TIMP
Ştefania DINU

COLINDELE DE RĂZBOI
Iulia GORNEANU

EPILOGUL MONARHIEI CONSTITUŢIONALE ROMÂNEŞTI. Care a fost Constituţia României în intervalul 23 august 1944 – 30 decembrie 1947?
Mihai GHIŢULESCU

Notiță

CATALOGUL MANUSCRIPTELOR ROMÂNEŞTI. O NEDUMERIRE
Ştefan S. GOROVEI

Recenzie

ROBERT JUSTIN GOLDSTEIN, ANDREW M. NEDD (ED.), POLITICAL CENSORSHIP OF THE VISUAL ARTS IN NINETEENTH-CENTURY EUROPE. ARRESTING IMAGES. PALGRAVE MACMILLAN UK, 2015.
ISBN 978-0-230-24870-0. XVI, 272 P.

Florin-Aron PĂDUREAN

Document

UN PRIZONIER BÂRLĂDEAN ÎN LAGĂRELE CONCENTRAŢIONARE GERMANE DIN MARELE RĂZBOI. SUBLOCOTENENTUL (REZ.) GH. SILION
Marcel PROCA

Abrevieri

Anul 2, Nr. 1, 2017

Tema: Biblioteca Academiei Române – 150 de ani:
Subtema: colecţii B.A.R., donatorii B.A.R., bibliografii e.t.c.
Data limită: 15 aprilie 2017.

Articole

SCRIERI LEXICOGRAFICE ROMÂNEŞTI ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE 
Lorenţa POPESCU

CĂRTURARI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA. EVLOGHIE DASCĂLUL ŞI NEAMUL SĂU
Lucian-Valeriu LEFTER

MUZICILE PRINŢULUI: MUZICĂ, CEREMONII ŞI REPREZENTĂRI ALE PUTERII PRINCIARE LA CURŢILE VALAHIEI ŞI MOLDOVEI (SECOLUL XVII – PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA)
Nicolae GHEORGHIŢĂ

MUZICA VECHE ROMÂNEASCĂ ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN
Constantin RĂILEANU

VEŞMÂNTULAULIC, BOIERESC ORI POPULAR ŞI BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Ioana Gabriela DUICU

O ARHIVĂ REGĂSITĂ: DOSARELE CENZURII DE LA BIBLIOTECA ACADEMIEI
Marius CHELCU

CALENDARUL SIBIULUI PE 1790 EDITAT DE MARTIN HOCHMEISTER SAU DIGITIZAREA ÎNTRE NECESITATE ŞI PROVOCARE
Constantin ITTU
Rodica Maria VOLOVICI

ÎN CĂUTAREA CONTURĂRII PERSONALITĂŢII LUI ŞTEFAN PETICĂ LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Nicoleta PRESURĂ – CĂLINA

PE URMELE UNUI DEZERTOR ROMÂN ÎN BULGARIA
Daniel CAIN

EXILUL REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI ŞI PRELUCRAREA LUI LITERARĂ ÎNTR-O CARTE DE POVEŞTI ILUSTRATĂ ÎMPREUNĂ CU ANDRÉ LECOMTE DU NOÜY
Silvia Irina ZIMMERMANN

CÉLINE ARNAULD ŞI MIŞCĂRILE DE AVANGARDĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX
Iulia DONDORICI

REVISTA „CRAVATA ROŞIE”
Simona PREDA

Recenzii

GABRIELA DUMITRESCU (COORDONATOR), ALEXANDRIA ILUSTRATĂ DE NĂSTASE NEGRULE, EDITURA SAPIENTIA PRINCIPIUM COGNITIO, BUCUREŞTI, 2015, 240 P.
Academician Grigore BRÂNCUŞ

ARHIM. POLICARP CHIŢULESCU, VALORI BIBLIOFILE DIN BIBLIOTECA ISTORICĂ A MĂNĂSTIRII RADU VODĂ DIN BUCUREŞTI, BUCUREŞTI, DINASTY BOOKS PROEDITURĂ ŞI TIPOGRAFIE, 2016, 94 p.
Oana POPESCU

LORENŢA POPESCU, MODA FEMININĂ ÎN VOCABULARUL ROMÂNESC. SECOLUL AL XIX-LEA, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, BUCUREŞTI, 2015, 368 P.
Academician MARIUS SALA

Abrevieri

Anul 1, Nr. 2, 2016

Tema: Aniversările anului:
Subtema: Antim Ivireanul, Constituţia de la 1866, domnia lui Carol I, Expoziţia de la Bucureşti, Primul Război Mondial, Mişcarea Dada, Constantin Brâncuşi, Marin Sorescu, etc.
Data limită: 15 octombrie 2016.

Numărul 2 al revistei este dedicat aniversărilor anului.

Articole

UN MOMENT ISTORIC DE ACUM 150 DE ANI: VIZITA PRINCIPELUI CAROL I LA CONSTANTINOPOL – OCTOMBRIE 1866
Sorin CRISTESCU

PORTRETUL PERECHII PRINCIARE MOŞTENITOARE FERDINAND ŞI MARIA DIN VIZIUNEA REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI ÎN SCRISORI PERSONALE ŞI TEXTE PENTRU PUBLICUL LARG
Silvia Irina ZIMMERMANN

PĂRINŢI ŞI COPII REGALI ÎN TIMPUL MARELUI RĂZBOI
Ştefania DINU

COPII LA RĂZBOI. O SUTĂ DE ANI DE LA REFUGIUL CERCETAŞILOR (1916-1918)
Bogdan POPA

MUZEUL SATULUI ROMÂNESC
Ioana Gabriela DUICU

NICOLAE FILIPESCU – UN ARISTOCRAT AL POLITICII
Doru DUMITRESCU

TRISTAN TZARA ŞI REVISTELE DE AVANGARDĂ. BUCUREŞTI-ZÜRICH-PARIS
Petre RĂILEANU

DE LA CUCERIREA INDEPENDENŢEI LA ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI. NOTE PE MARGINEA REPREZENTĂRII DECORAŢIILOR ROMÂNEŞTI ÎN STEMELE DE STAT DIN 1872 ŞI 1921
Tudor-Radu TIRON

Evenimente

UN JUNE VALAH  LA PORŢILE OCCIDENTULUI – ION GHICA
Nicolae MECU

POETUL MARIN SORESCU TRADUS ÎN LIMBA CATALANĂ
Xavier MONTOLIU PAULI

EXPOZIŢIA „AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI”
Rodica OANŢĂ-MARGHITU
Alis DUMITRAŞCU

„MEȘTEȘUGUL ȚESERII COVOARELOR DE PERETE” ÎNSCRIS PE LISTA PATRIMONIULUI UNESCO (2016)
Delia BĂLĂICAN

Recenzii

MIHAI-BOGDAN ATANASIU, DIN LUMEA CRONICARULUI ION NECULCE. STUDIU PROSOPOGRAFIC. CUVÂNT ÎNAINTE DE ŞTEFAN S. GOROVEI, IAŞI, EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 2015, 684 P.
Lucian LEFTER

INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL: NEGOCIERILE DIPLOMATICE ÎN DOCUMENTE DIN ARHIVELE RUSE, 1914-1916, VOLUM EDITAT DE VADIM GUZUN, PREFAŢĂ DE IOAN BOLOVAN, EDITURA ARGONAUT, CLUJ NAPOCA, 2016, 358 PAG.
Daniel CAIN

Abrevieri

Scroll To Top