Anul 3, nr. 1, 2018

ianuarie-iunie 2018

Articole

CORESPONDENŢA PRIMEI PERECHI REGALE A ROMÂNIEI, CAROL I ŞI ELISABETA, PĂSTRATĂ LA ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI DIN BUCUREŞTI
Silvia Irina ZIMMERMANN

DECRIPTÂND UN CATREN: 
EMINESCU ŞI MEDIUL DE IDEI ŞTIINŢIFICE ALE SECOLULUI SĂU
Fănică CIMPOEŞU
Marilena FERBINŢEANU

IONESCO, TONITZA, VAN GOGH: PROTO-ABSURDUL SENTIMENTAL ŞI ESTETICA EXPRESIVULUI
Adela BEIU

Documente

PORTRETE DE OSTAŞI AI MARELUI RĂZBOI
Lucian-Valeriu LEFTER

MĂRTURII DESPRE FURTUL MOAŞTELOR SFÂNTULUI DIMITRIE BASARABOV (FEBRUARIE 1918)
Daniel CAIN

DRAME ŞI TRAME ALE MARELUI RĂZBOI ÎN MEMORII SONORE ROMÂNEŞTI –
Constantin RĂILEANU

Abrevieri

Anul 2, Nr. 2, 2017

iulie-decembrie 2017

Articole

FLOAREA DE LOTUS – UN ORNAMENT BIZANTIN AL LEGĂTURILOR VECHI ROMÂNEŞTI
Luminiţa KÖVARI

INSTRUMENTAR PENTRU DIGITIZAREA ŞI TRANSLITERAREA TEXTELOR TIPĂRITE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CU CARACTERE CHIRILICE
Svetlana COJOCARU, Constantin CIUBOTARU, Alexandru COLESNICOV, Ludmila MALAHOV,Tudor BUMBU

L’IMPRIMÉ BRUXELLOIS DANS LA «BELGIQUE DE L’ORIENT» (1830-1865)
Jacques Hellemans

BASARABENI ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ
Constantin MANOLACHE, Ion Valer XENOFONTOV

ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI CASA REGALĂ A ROMÂNIEI – câteva repere –
Carmen TĂNĂSOIU

DIN VREMEA RĂZBOIULUI DE INDEPENDENŢĂ. CEREMONIALUL DE DECORARE DE LA COTROCENI DIN 13/25 MAI 1877*
Tudor-Radu TIRON

SĂNĂTATEA ROMÂNILOR SUPUSĂ „GRAVITĂŢII EXCEPŢIONALE”  A ÎNCERCĂRILOR RĂZBOIULUI (1916-1918)
Delia BĂLĂICAN

MARELE RĂZBOI – MĂRTURII ŞI SCRISORI PESTE TIMP
Ştefania DINU

COLINDELE DE RĂZBOI
Iulia GORNEANU

EPILOGUL MONARHIEI CONSTITUŢIONALE ROMÂNEŞTI. Care a fost Constituţia României în intervalul 23 august 1944 – 30 decembrie 1947?
Mihai GHIŢULESCU

Notiță

CATALOGUL MANUSCRIPTELOR ROMÂNEŞTI. O NEDUMERIRE
Ştefan S. GOROVEI

Recenzie

ROBERT JUSTIN GOLDSTEIN, ANDREW M. NEDD (ED.), POLITICAL CENSORSHIP OF THE VISUAL ARTS IN NINETEENTH-CENTURY EUROPE. ARRESTING IMAGES. PALGRAVE MACMILLAN UK, 2015.
ISBN 978-0-230-24870-0. XVI, 272 P.

Florin-Aron PĂDUREAN

Document

UN PRIZONIER BÂRLĂDEAN ÎN LAGĂRELE CONCENTRAŢIONARE GERMANE DIN MARELE RĂZBOI. SUBLOCOTENENTUL (REZ.) GH. SILION
Marcel PROCA

Abrevieri

Anul 2, Nr. 1, 2017

Tema: Biblioteca Academiei Române – 150 de ani:
Subtema: colecţii B.A.R., donatorii B.A.R., bibliografii e.t.c.
Data limită: 15 aprilie 2017.

Articole

SCRIERI LEXICOGRAFICE ROMÂNEŞTI ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE 
Lorenţa POPESCU

CĂRTURARI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA. EVLOGHIE DASCĂLUL ŞI NEAMUL SĂU
Lucian-Valeriu LEFTER

MUZICILE PRINŢULUI: MUZICĂ, CEREMONII ŞI REPREZENTĂRI ALE PUTERII PRINCIARE LA CURŢILE VALAHIEI ŞI MOLDOVEI (SECOLUL XVII – PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA)
Nicolae GHEORGHIŢĂ

MUZICA VECHE ROMÂNEASCĂ ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN
Constantin RĂILEANU

VEŞMÂNTULAULIC, BOIERESC ORI POPULAR ŞI BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Ioana Gabriela DUICU

O ARHIVĂ REGĂSITĂ: DOSARELE CENZURII DE LA BIBLIOTECA ACADEMIEI
Marius CHELCU

CALENDARUL SIBIULUI PE 1790 EDITAT DE MARTIN HOCHMEISTER SAU DIGITIZAREA ÎNTRE NECESITATE ŞI PROVOCARE
Constantin ITTU
Rodica Maria VOLOVICI

ÎN CĂUTAREA CONTURĂRII PERSONALITĂŢII LUI ŞTEFAN PETICĂ LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Nicoleta PRESURĂ – CĂLINA

PE URMELE UNUI DEZERTOR ROMÂN ÎN BULGARIA
Daniel CAIN

EXILUL REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI ŞI PRELUCRAREA LUI LITERARĂ ÎNTR-O CARTE DE POVEŞTI ILUSTRATĂ ÎMPREUNĂ CU ANDRÉ LECOMTE DU NOÜY
Silvia Irina ZIMMERMANN

CÉLINE ARNAULD ŞI MIŞCĂRILE DE AVANGARDĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX
Iulia DONDORICI

REVISTA „CRAVATA ROŞIE”
Simona PREDA

Recenzii

GABRIELA DUMITRESCU (COORDONATOR), ALEXANDRIA ILUSTRATĂ DE NĂSTASE NEGRULE, EDITURA SAPIENTIA PRINCIPIUM COGNITIO, BUCUREŞTI, 2015, 240 P.
Academician Grigore BRÂNCUŞ

ARHIM. POLICARP CHIŢULESCU, VALORI BIBLIOFILE DIN BIBLIOTECA ISTORICĂ A MĂNĂSTIRII RADU VODĂ DIN BUCUREŞTI, BUCUREŞTI, DINASTY BOOKS PROEDITURĂ ŞI TIPOGRAFIE, 2016, 94 p.
Oana POPESCU

LORENŢA POPESCU, MODA FEMININĂ ÎN VOCABULARUL ROMÂNESC. SECOLUL AL XIX-LEA, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, BUCUREŞTI, 2015, 368 P.
Academician MARIUS SALA

Abrevieri

Scroll To Top