Abrevieri

AAR – „Analele Academiei Române”
AMAE – Arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe
ANR – Arhivele Naţionale ale României
ASAR – „Analele Societăţii Academice Române”
BAR – Biblioteca Academiei Române
DIR – „Documente privind Istoria Romîniei”
RdI – „Revista de Istorie”
RRH – „Revue Roumaine d’Histoire”
RRHA-BA – „Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux Arts”
Scroll To Top